Նախագիծ`

«Սերունդների հանդիպում»

Նպատակը`

  • Ազգային մշակույթը կրող ավագ սերնդի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների միջոցով գեղագիտական ճաշակի զարգացում
  • Ազգային մշակույթի մասին տեղեկատվության ավելացում, յուրացում, տարածում

Խնդիրները` 

  • Տարբեր ազգային խմբերի, ազգագրագետների, պարուսույցների, ազգային մշակույթը կրողների հետ հանդիպումների կազմակերպում
  • Պարերգերի, խաղերի, ծեսերի միասնական ներկայացում, ուսուցում, կատարում
  • Նոր ծրագրային փաթեթների ստեղծում, տարածում

Համակարգումը`

Ավագ դպրոցի ազգային երգ ու պարի նախագծային ակումբ

Ընթացքը`

Արդյունքը`

Մասնակիցները կարողանում են կատարել ուսումնական հանդիպումների ընթացքում յուրացված պարերը, երգերը, խաղերը և լինել ազգային սովորույթների կրողը, կատարողն ու տարածողը: