Անցկացման վայրը, ժամը՝ Կրթահամալիրի «Մարմարյա սրահ», ժամը՝ 15:15

Անցկացման օրը՝ Մարտի 10

Համակարգումը՝ «Լիսիցյան» ծեսերի կենտրոն

Պատասխանատու՝ «Ակներ» ազգային երգ ու պարի համույթ

Ծրագիրն ամբողջությամբ՝ «Լիսիցյան» ծեսերի կենտրոնի բոգում

Ծրագրի երգերի բառերը ստորև՝

Սեւ գյուլի

Սեւ գյուլի, սեւ գյուլի,

Ծիծեռնակի բունը, ծիծեռնակի բունը, 

Էրթամ կայնեմ շեկո յարիս դուռը, 

Էրթամ կայնեմ շեկո յարիս դուռը:

Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս, 

Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս, 

Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս, 

Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս:

Սեւ գյուլի, սեւ գյուլի,

Ամպել է, թոն չի գա, ամպել է, թոն չի գա, 

Յարըս ընչի սարերեն տուն չի գա, 

Յարըս ընչի սարերեն տուն չի գա:

Սեւ գյուլի, սեւ գյուլի,

Կաքավ կայնե քարին, կաքավ կայնե քարին, Սիրտըս կրակ ընկավ անուշ խաղեդ, 

Սիրտըս կրակ ընկավ անուշ խաղեդ:

Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս, 

Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս, 

Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս, 

Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս:

Սեւ գյուլի, սեւ գյուլի,

Հանդի զով շաղերը, հանդի զով շաղերը, 

Յարիս տարեք իմ սրտի բարեւը,

Յարիս տարեք իմ սրտի բարեւը:

Սեւ գյուլի, սեւ գյուլի,

Յարըս ալ ծաղիկ է, յարըս ալ ծաղիկ է, 

Մեր գեղի բերնի անուշ խաղիկն է, 

Մեր գեղի բերնի անուշ խաղիկն է:

Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս, 

Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս, 

Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս, 

Լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, լե, յարըս:

Խորոտ էր, կոլոտ էր

Խորոտ էր, կոլոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Խորոտ էր, կոլոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր:

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր:

Իմ խորոտ, իմ սիրուն,

Հազար էրնեկ քո տիրուն,

Իմ խորոտ, իմ սիրուն,

Հազար էրնեկ քո տիրուն:

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր:

Ալամ աշխարհ վկա,

Քեզեն լավը չի ճարվի:

Ալամ աշխարհ վկա,

Քեզեն լավը չի ճարվի:

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր:

Յարիս դրի ճամփան,

Ափսո՜ս, չասի իրան բան:

Յարիս դրի ճամփան,

Ափսո՜ս, չասի իրան բան:

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր:

Հենց ծագի արեւը,

Քեզի ղրկեմ բարեւը,

Հենց ծագի արեւը,

Քեզի ղրկեմ բարեւը:

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր:

Իմանամ՝ իմ յարն ես,

Առնեմ, ելնեմ վերեւը:

Իմանամ՝ իմ յարն ես,

Առնեմ, ելնեմ վերեւը:

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր:

Ախչի, անունդ Արմիկ,

Խալըդ՝ սեւ, թուշըդ՝ կարմիր:

Ախչի, անունդ Արմիկ,

Խալըդ՝ սեւ, թուշըդ՝ կարմիր:

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր,

Յայլի տղեն խորոտ էր:

Զատիկ, զատիկ

Զատիկ, զատիկ,

Տերն հարություն է առել,

Զատիկ, զատիկ,

Հավը կարմիր է ածել,

Զատիկ, զատիկ,

Պողոսն երազ է տեսել,

Զատիկ, զատիկ,

Պողոս երազդ ի բարի,

Զատիկ, զատիկ,

Շընորհավոր ձեր զատիկ,

Զատիկ, զատիկ,

Ձեր զատիկ ու մեր զատիկ:

Զատիկ, զատիկ,

Ախպերս ուր է ուր է,

Զատիկ, զատիկ,

Պառկել բախչան ի քուն է,

Զատիկ, զատիկ,

Նխշուն բարձը գլխուն է,

Զատիկ, զատիկ,

Ջուր վերևոք անցել է,

Զատիկ, զատիկ,

Նխշուն բարձը թրջել է,

Զատիկ, զատիկ,

Ախպորս քնից հանել է,

Զատիկ, զատիկ,

Ախպեր հելի էդ քնից,

Զատիկ, զատիկ,

Գինի խմի էդ գավից,

Զատիկ, զատիկ,

Գինին թող անուշ լինի,

Զատիկ, զատիկ,

Գինին անապակ լինի:

Ծառ ծաղկեցավ

Սուրբ Կարապետա օրհնութենով, օրհնութենով,

Ծառս ի ծաղկեցավ, ծառս ի ծաղկեցավ,

Ծառ ծաղկեցավ, ճյուղ բազմեցավ՝

Կանաչ ու կարմիր:

Սուրբ Գեւորգի օրհնութենով, օրհնութենով,

Ծառս ի ծաղկեցավ, ծառս ի ծաղկեցավ, Ծառ ծաղկեցավ, ճյուղ բազմեցավ՝

Կանաչ ու կարմիր:

Սուրբ Սարգիսի օրհնութենով, օրհնութենով Ծառս ի ծաղկեցավ, ծառս ի ծաղկեցավ, Ծառ ծաղկեցավ, ճյուղ բազմեցավ՝

Կանաչ ու կարմիր:

Սուրբ Կարապետա օրհնութենով, օրհնութենով Ծառս ի ծաղկեցավ, ծառս ի ծաղկեցավ,

Ծառ ծաղկեցավ, ճյուղ բազմեցավ՝

Կանաչ ու կարմիր:

Սուրբ Թադեւոսի օրհնութենով, օրհնութենով Ծառս ի ծաղկեցավ, ծառս ի ծաղկեցավ,

Ծառ ծաղկեցավ, ճյուղ բազմեցավ՝

Կանաչ ու կարմիր:

Սուրբ Հովհաննեսի օրհնութենով, օրհնութենով Ծառս ի ծաղկեցավ, ծառս ի ծաղկեցավ,

Ծառ ծաղկեցավ, ճյուղ բազմեցավ՝

Կանաչ ու կարմիր:

Սուրբ Հակոբի օրհնութենով, օրհնութենով Ծառս ի ծաղկեցավ, ծառս ի ծաղկեցավ, Ծառ ծաղկեցավ, ճյուղ բազմեցավ՝

Կանաչ ու կարմիր:

Հանիկ նար

Հանիկ, նանիկ, նանարիկ, նանար,

Ջանիկ, նանիկ, նանարիկ, նանար:

Մեր գեղը ձորի պռնկին,

Հանիկ, նանիկ, նանարիկ, նանար,

Իմ յարն էլ քարփի գլխին,

Ջանիկ, նանիկ, նանարիկ, նանար:

Հանիկ, նանիկ, նանարիկ, նանար,

Ջանիկ, նանիկ, նանարիկ, նանար:

Հովեր իջել սարերին,

Հանիկ, նանիկ, նանարիկ, նանար,

Նստենք դուրսը զովանանք,

Ջանիկ, նանիկ, նանարիկ, նանար:

Հանիկ, նանիկ, նանարիկ, նանար,

Ջանիկ, նանիկ, նանարիկ, նանար:

Ձեն կուտամ՝ ձեն չի առնի,

Հանիկ, նանիկ, նանարիկ, նանար,

Էս ինչ անսիրտ յար ճարի,

Ջանիկ, նանիկ, նանարիկ, նանար:

Հանիկ, նանիկ, նանարիկ, նանար,

Ջանիկ, նանիկ, նանարիկ, նանար:

Սիրտս ու հոգիս կդողա,

Հանիկ, նանիկ, նանարիկ, նանար,

Երգով արի թուխ տղա,

Ջանիկ, նանիկ, նանարիկ, նանար:

Հանիկ, նանիկ, նանարիկ, նանար,

Ջանիկ, նանիկ, նանարիկ, նանար:

Պաղ աղպուր

Պաղ աղպուր, զուլալ ջուր,

Ձեռիդ կժով ջուրըմ տուր,

Խմեմ ես հովանամ,

Թե մոռանամ՝ քոռանամ:

Ա՜յ, տղա, ջան տղա,

Ձեռիս կուժը քեզ ընծա,

Սերս առ՝ սերդ տուր,

Երազիս եկած տղա:

Կարմիր վարդ, կանաչ թուփ,

Այ՜յ, համով-նազով աղջիկ,

Գիշերը դուրս արի,

Իջնենք ձորը վարդերի:

Բեղավոր թուխ տղա,

Իմ սրտի հետ մի խաղա,

Երկնքին չես նայել,

Սիրուն լուսնակ չես տեսել:

Ա՜յ, աղջիկ, ջան աղջիկ,

Երկար ծամերով աղջիկ,

Հեյրան եմ, շիվար եմ,

Դուրս արի բոյդ տեսնեմ:

Ա՜յ, տղա, ջան տղա,

Ա՜յ, զոռով ճարած տղա,

Սար տանեմ, քեզ խաբեմ,

Սերս սրտիդ մեջ ցանեմ:

Պաղ աղպուր, զուլալ ջուր,

Ձեռիդ կժով ջուրըմ տուր,

Խմեմ ես, հովանամ,

Թե մոռանամ՝ քոռանամ:

Արի սիրուն, գնա սիրուն

Արի սիրուն գնա սիրուն,

Հազար էրանեկ քո տիրուն,

Դե գնա գիկամ, դե գնա գիկամ,

Չըմ ուշանա, շուտ-շուտ գիկամ:

Արևն առավ Սասնա սարուն,

Արի սիրուն, գնա սիրուն,

Քու սերն ընկավ մըջ ըմ սրտին,

Հազար էրանեկ քու տիրուն:

Խաչով խաղով քըզի կըսիմ,

Դե գնա գիկամ, դե գնա գիկամ,

Ինչ որ ըսես ես կլսիմ,

Չըմ ուշանա շուտ-շուտ գիկամ:

Մարաթուկ կերթամ ըխտան օր,

Արի սիրուն գնա սիրուն,

Մոմեր կվառիմ սան բոլոր,

Հազար էրանեկ քու տիրուն:

Մարաթուկ սար քիչ մշուշ է,

Դե գնա գիկամ, դե գնա գիկամ,

Ուր հողն ու ջուր շատ անուշ է,

Չըմ ուշանա շուտ֊շուտ գիկամ:

Մըր դեմ բացվե վարդ մանուշակ,

Արի գիկամ, արի գիկամ,

Բարով նստենք թագն ու պսակ,

Չըմ ուշանա շուտ֊շուտ գիկամ:

Արի սիրուն, մնա սիրուն,

Հազար էրանեկ քո տիրուն,

Դե գնա գիկամ, դե գնա գիկամ,

Չըմ ուշանա, շուտ-շուտ գիկամ:

Լուսո ջան, ֆայտոնն էկել է

Աշնան երկինք, զով գիշեր,

Լուսո ջան, ֆայտոնն էկել է,

Շաղն իջե, գետին նըխշե,

Էկել է, Արազն անցել է:

Լուսո ջան, ֆայտոնն էկել է,

Էկել է, Արազն անցել է:

Ծաղկի նման բացվել ես,

Լուսո ջան, ֆայտոնն էկել է,

Թերթերդ շաղոտել ես,

Էկել է, Արազն անցել է:

Լուսո ջան, ֆայտոնն էկել է,

Էկել է, Արազն անցել է:

Քու գովքն անող էն տղեն,

Լուսո ջան, ֆայտոնն էկել է,

Կեռ խանչալով սև տղեն,

Էկել է, Արազն անցել է:

Լուսո ջան, ֆայտոնն էկել է,

Էկել է, Արազն անցել է:

Ես էլ մատաղ մեր Սաքոյի երկար բոյին

Ես էլ մատաղ մեր Սաքոյի երկար բոյին, գյուլբաներին, Չարոխներին, երկար վզին, ծակ քոլոզին:

Սաքոն տվեց սարը ելավ, աման, օյ, օյ, աման, օյ, օյ,

Սարի ծերին մոլոր մնաց, աման, օյ, օյ, աման, օյ, օյ,

Ուր է յարը մեր Սաքոյի, աման, օյ, օյ, աման, օյ, օյ,

Սաքոն սարը մենակ մնաց, աման, օյ, օյ, աման, օյ, օյ:

Ես էլ մատաղ մեր Սաքոյի երկար բոյին, գյուլբաներին, Չարոխներին, երկար վզին, ծակ քոլոզին:

Հեռվից էկավ Մայրամ յարը, աման, օյ, օյ, աման, օյ, օյ,

Նաշխուն, սիրուն, անուշ յարը, աման, օյ, օյ, աման, օյ, օյ,

Սաքոն տեսավ, ուրախացավ, աման, օյ, օյ, աման, օյ, օյ,

Յարին գրկեց, սարեն իջավ, աման, օյ, օյ, աման, օյ, օյ:

Ես էլ մատաղ մեր Սաքոյի երկար բոյին, գյուլբաներին, Չարոխներին, երկար վզին, ծակ քոլոզին:

Հովն ընկավ, հովն ընկավ

Կանաչել են արտերը,

Հովն ընկավ, հովն ընկավ,

Թազացել են դարդերը,

Հոգիս Սաթոյի քովն ընկավ:

Ախ, հովն ընկավ, հովն ընկավ,

Մեր սարերին զովն ընկավ,

Քու սերն էլ իմ սիրտն ընկավ:

Ծաղիկ ունիմ, դեղին է,

Հովին է, հովին է,

Իմ յարը ձեր գեղին է,

Հոգիս Սաթոյի քովին է:

Ա՜խ, հովին է, հովին է,

Մեր սարերի զովին է,

Քու սերն էլ իմ քովին է:

Սիրե, քու յարը սիրե,

Հովն ընկավ, հովն ընկավ,

Ամանաթ յար մի սիրե,

Հոգիս Սաթոյի քովն ընկավ:

Ախ, հովն ընկավ, հովն ընկավ,

Մեր սարերին զովն ընկավ,

Քու սերն էլ իմ սիրտն ընկավ:

Գութանը հաց եմ տարե,

Հովին է, հովին է,

Բերանը բաց եմ տարե,

Հոգիս Սաթոյի քովին է:

Ա՜խ, հովին է, հովին է,

Մեր սարերի զովին է,

Քու սերն էլ իմ քովին է:

Էս գիշեր լուսը տեսա,

Հովն ընկավ, հովն ընկավ,

Ծարավ էի, ջուր տեսա,

Հոգիս Սաթոյի քովն ընկավ:

Ախ, հովն ընկավ, հովն ընկավ,

Մեր սարերին զովն ընկավ,

Քու սերն էլ իմ սիրտն ընկավ:

Լուսանկարը՝ համույթի ընթացիկ փորձերից
Advertisement