Հմագործակցային նախագիծ՝ «Ազգային նվագարանների պահպանում»

Համակարգումը՝   «Ակներ» (Ղեկավար՝ Աննա Երիցյան) և  «Սեբաստիո» (Ղեկավար՝ Մարիամ մնացականյան) համույթներ

Մասնակիցներ՝  «Ակներ»  և «Սեբաստիո» համույթների անդամներ, կթահամալիրի սովորողներ

Նպատակը՝  Մասնագիտական հմտությունների փոխանցման միջոցով ուսուցանել, տարածել և պահպանել ազգային նվագարանները

Ընթացքը՝

  • Նվագարանների ընտրություն, ծանոթացում
  • Տեղեկատվության ուսուցանում, յուրացում
  • Ուսումնական աշխատանքներ մասնագետ երաժիշտների հետ
  • Տեսանյութերի և ձայնագրությունների նոր փաթեթների ստեղծում, տարածում
    Արդյունքը՝

    Սովորողը կիմանա որոնք են ազգային նվագարանները, կփորձի սովորել և իր օրինակով ու պատրաստած նյութերով ազգային- նվագարանային մշակույթի կրողը, տարածողն ու պահպանողը կլինի